รับสมัคร ตําแหน่งพนักงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Thursday, 5 May 2022

รับสมัคร ตําแหน่งพนักงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา

  ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ด้วยโรงพยาบาลนาแห้ว มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตําแหน่ง พนักงานบริการ จํานวน 1 อัตรา
- ผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุ 18-35 ปี
อัตราค่าจ้างขั้นต่ํ่าวันละ 320 บาท
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนาแห้ว ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ ต่อไปอีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี

No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages