โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

สาระน่ารู้

News

Sports

Recent Posts

View More

Monday, 25 May 2020

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามทุจริต

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริธรรมและความโปร่งใส

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมิน

ประกาศมาตรการการบริหารผลงานและการดำเนินของภาครัฐ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages