ประวัติ รพ.นาแห้ว - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

ประวัติ รพ.นาแห้ว

ประวัติโรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างภูเขา ดำเนินการก่อสร้างและให้บริการใน พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖ ปัจจุบันเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง รับผิดชอบให้บริการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่ ๖๒๗.๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๑๒๕ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตำบล มีประชากร หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมเป็นเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลนาแห้ว ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงหน่วยบริการได้ภายใน ๔๕ นาที
อำเภอนาแห้วเป็นอำเภอเล็ก ๆ ติดเขตชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชากรน้อย ตามหลักการจะต้องยุบขนาดลง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล จึงยังจำเป็นต้องมีตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร และพฤติกรรมการเจ็บป่วยของประชาชน การพัฒนาโรงพยาบาลจึงยังอยู่ในช่วง การเปลี่ยนผ่านความไม่แน่นอนของระบบ
อย่างไรก็ดีแนวทางการพัฒนาต่อไปของโรงพยาบาลนาแห้วในช่วงนี้ คือการพัฒนาด้วย HA ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่เนื่องจากประชากรไม่มาก การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และการเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ จึงน่าจะทำได้ง่ายกว่าอำเภอใหญ่ และเป็นจุดแข็งของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลนาแห้ว

ที่อยู่  80 หมู่ 5 ถนนนาแห้ว-เหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
โทรศัพท์ 0-4289-7039

แผนที่ การเดินทาง โรงพยาบาลนาแห้ว


No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages