ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Download


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .