โรงพยาบาลนาแห้ว ขอขอบคุณ คุณณรงค์ สีหะวงษ์โรงพยาบาลนาแห้ว ขอขอบคุณ คุณณรงค์  สีหะวงษ์
มอบ เสื้อกีฬา แอร์ และชุดเครื่องเสียงพร้อม LED TV
ให้กับ รพ.นาแห้ว เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ 

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 31 ตุลาคม 2560

 

 0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .