โรงพยาบาลนาแห้วขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลนาแห้วขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้าง ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ
*เนื่องจากปัจจุบัน รพ.นาแห้ว มีผู้รับบริการมากขึ้นจึงทำให้ พื้นที่จอดรถเดิมไม่พียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างที่จอดรถเพิ่ม แต่ยังขาดงบประมาณอยู่มาก ดังนั้นเพื่อให้การจัดสร้าง อาคารทีจอดรถดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างที่จอดรถดังกล่าว
#โดยสามารถติดต่อบริจาคโดยตรง ได้ที่
เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน / ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.นาแห้ว
"""ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ """"
คุณวัชราภรณ์ 099-2034727
คุณกัลยาณี 081-0473072
ห้องยาและห้องการเงิน 042-897039 ต่อ 107
ผอ.รพ. นาแห้ว นายแพทย์อมร 081-3202597

โดยโรงพยาบาลนาแห้ว ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและใบสำคัญรับเงิน
เพื่อให้ท่านสามารถนำยอดบริจาคดังกล่าว ไปลดหย่อนภาษีได้


ด้วยความขอบคุณ

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .