รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว ที่ 68/2559
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-15 พฤศจิกายน 25590 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .