สอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี สองหัวตรวจ

โรงพยาบาลนาแห้วมีความประสคงค์ จะสอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี  2 หัวตรวจ 1 เครื่อง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี สองหัวตรวจ   รายละเอียดตาม ไฟล์แนบ0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .