สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จเยี่ยม รพ.นาแห้ว


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จเยี่ยม รพ.นาแห้ว วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .