ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศูนย์คอมพิวเตอร์


ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์


คู่มือการใช้ Windows XP
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข (ของ สบทร. )
การบริหารจัดการเครือข่าย (ของ สบทร. )
การบริหารจัดการ Bandwidth (ของ สบทร. )
ความรู้เบื้องต้นเกียวกับการป้องกันระบบเครือข่าย ( Firewall ) 


Link ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ต่างๆระบบปฏิบัติการ Windows
ทำความรู้จักกับ Windows XP
การติดตั้ง Windows XP
ติดตั้ง ปรับแต่ง แก้ไขปัญหา  Windows XP
วิธีการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ของ Windows XP
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ Windows 9x และ MEHardware และ ระบบเครือข่าย
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
การสร้าง Partition ให้ฮาร์ดดิสค์ด้วยการ Fdisk
การแบ่ง Partition และ Format ฮาร์ดดิสก์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Firewall
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ความรู้ NT Server
ระบบเครือข่ายไร้สาย
อุปกรณ์พื้นฐานระบบเครือข่าย
เรียนรู้คอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับ Firewall และ Proxy
ความรู้เกี่ยวกับ Firewall
ความรู้เกี่ยวกับ Firewall จาก  ThaiCERT
การตั้งค่าใน Cmos
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การแชร์เครื่องพิมพ์อินเตอร์เน็ตและการรักษาความปลอดภัย
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป
บทความ Security Basic  จาก ThaiCERT
บทความเกี่ยวกับ virus, hoax และ spyware จาก ThaiCERT
ความรู้เกี่ยวกับ Wireless Security จาก ThaiCERT
ความปลอดภัยบนเครือข่าย


ที่มา Nakhon Phanom Hospital

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .