วิธีอนุญาตเปิดหน้าต่าง Pop UP โปรแกรม FireFox

             ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาหรือ Pop UP Windows นั้นเองครับ ซึ่งผู้ใช้งานต้องอนุญาตให้เปิด Pop UP ได้ โดยกำหนดเฉพาะ URL หรือโดเมนที่ทำการเข้าสู่ระบบ คือ 192.168.0.1 สำหรับโปรแกรม Mozilla FireFox สามารถทำได้ดังนี้


1.  เปิดโปรแกรม Mozilla FireFox แล้วคลิกเมนู เครื่องมือ (หมายเลข 1)
 และคลิก ตัวเลือก (หมายเลข 2) ดังรูป

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าต่างๆ ให้คลิกแท็บ เนื้อหา (หมายเลข 3) แล้วคลิกปุ่มยกเว้น (หมายเลข 4) ตรงส่วนปิดกั้นหน้าต่างป็อบอัพ ดังรูปด้านล่าง


3. จากนั้นจะปรากฏหน้า ไซต์ที่อนุญาต ให้พิมพ์
ip address   192.168.0.1 
ในช่องที่อยู่เว็บไซต์ (หมายเลข 5) แล้วคลิกปุ่มอนุญาต (หมายเลข 6)4. เมือเราคลิกอนุญาตเสร็จแล้วจะปรากฏโดเมน  192.168.0.1  ในส่วนไซต์
และมีสถานะอนุญาต เป็นอันจบขั้นตอนแล้วให้คลิกปุ่มปิด (หมายเลข 7)        เมื่อท่านทำตามขั้นตอนดังข้างต้นแล้วในขณะที่ท่าน login เข้าสู่ระบบ โปรแกรม Web Browser (FireFox) จะทำการเปิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมา และห้ามปิดหน้าต่างที่แสดงยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
จนกว่าจะกดปุ่ม Logout


บทความจาก http://ncs.msu.ac.th/archives/827.html

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .