Tip for WinXP ปรับแต่งการใช้ RAM ให้แรงและได้ประสิทธิภาพสูงสุด


1. ให้ใช้ RAM ให้หมดก่อนค่อยไปใช้  virtual memory 

ไปที่ Start >> Run พิมพ์ msconfig ในหมวด system.ini
หาบรรทัดที่มีหัวข้อว่า [386Enh] กด new
แล้วพิมพ์คำว่า ConservativeSwapfileUsage=1 ต่อท้ายบรรทัดล่างสุด
ซึ่งคำสั่งนี้จะไปบังคับให้วินโดสเขียนข้อมูลลงใน แรมจนล้นก่อน แล้วถึงจะไปใช้งานจาก
virtual memory  วิธีนี้ทำให้ระบบ โดยรวมเร็วขึ้น เพราะเขียนข้อมูลลง RAM ก่อนซึ่งเร็วกว่า HDD อยู่แล้ว
เท่านี้ วินโดวก้อจะไม่งอแง แถมตั้งหน้าตั้งตาซิ่งโลด
เหมาะสำหรับ เครื่องที่มี RAM ตั้งแต่ 1 กิ๊กขึ้นไป

ตัวอย่าง

; for 16-bit app support
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
[driver32]
[386enh]
woafont=app850.FON
EGA80WOA.FON=EGA80850.FON
EGA40WOA.FON=EGA40850.FON
CGA80WOA.FON=CGA80850.FON
CGA40WOA.FON=CGA40850.FON
ConservativeSwapfileUsage=1      <<<บรรทัดที่เพิ่มใหม่
2. ปิดการใช้งาน PageFile เหมาะสหรับเครื่องที่มี RAM มากกว่า 512 mb.

1. เปิดโปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > Run >

ในหน้าต่าง RUN พิมพ์ Regedit กด OK

 2. เข้าไปที่  

HKEY_LOCAL_MACHINE
> SYSTEM    

> CurrentControlSet  
> Control
> SessionManager
> Memory Management


3. ให้หาคีย์ดังต่อไปนี้ ที่หน้าต่างทางขวงมือ

"DisablePagingExecutive"=dword:00000000
"LargeSystemCache"=dword:000000004. เมื่อพบแล้วให้แก้ไข โดยดับเบิลคลิก แล้ว แก้ค่าจาก 0 เป็น 1
         หากไม่มี ให้สร้างคีย์ใหม่ โดยตั้งค่าดังนี้

"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .