วิธีการแก้ไขปัญหาผล Lab microalbumin ไม่ถูกส่งออก 21 แฟ้ม

วิธีการแก้ไขปัญหาให้ส่งออก 21 แฟ้ม (ผล Lab microalbumin)

12=ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)
13=ตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)


การตรวจ Micro Albumin ในปัสสาวะ คือ การตรวจการทำงานของไต Micro Albumin เป็นโปรตีน
ซึ่งในคนปกติจะทำหน้าที่กรองโปรตีนเก็บไว้
แต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดอาการแทรกซ้อนที่ไตจะไม่สามารถกรองโปรตีนไว้ได้หมด
หากพบโปรตีนในปัสสาวะจึงบอกถึงความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของไต
และถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังต่อไปได้
หากได้รับการดูแลที่ดีจากแพทย์ จะสามารถสกัดกั้นการเกิดไตวายเรื้อรังชนิดถาวรได้

วิธีการตรวจให้เก็บUrine ส่งประมาณ 5-10ซีซี
ผลการตรวจ = 20,50,100 และมากกว่า100 mg/L
ค่าปกติ < 20 mg/L


1. ใช้คำสั่งข้างล่าง ตรวจสอบ lab_items_code = "XXX" ที่ตาราง lab_items

select * from lab_items
where lab_items_name like "%albumin%" >> ดูที่ฟิลด์ lab_items_code = "XXX"


2. แก้ไขคำสั่งข้างล่าง บรรทัดที่ 6 >> lab_items_code = "XXX" >> ตามข้อ 1.
(ที่สั่ง Lab ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันที่ 11 มนาคม 2556)

select lo.lab_order_number, lo.lab_items_code, lo.lab_order_result,
lh.vn, lh.order_date, lh.report_date
from lab_order lo
left outer join lab_head lh on lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
left outer join opdscreen op on op.vn=lh.vn
where lo.lab_items_code = "518"
and lh.order_date between "2012-10-01" and "2013-03-11"


3. ใช้คำสั่งข้างล่าง Update ข้อมูล micro_albumin ในตาราง opdscreen
(ที่สั่ง Lab ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันที่ 11 มีนาคม 2556)

3.1 filed ผลการตรวจที่บันทึกไว้ negative ให้ = 0 trace, 2=positive

update opdscreen set micro_albumin="0"
where vn in(select lh.vn from lab_head lh
left outer join lab_order lo on lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code = "518" and (lo.lab_order_result ="Negative")
and lh.order_date between "2012-10-01" and "2013-03-11")


3.2 filed ผลการตรวจที่บันทึกไว้ trace ให้ = 1

update opdscreen set micro_albumin="1"
where vn in(select lh.vn from lab_head lh
left outer join lab_order lo on lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code = "518" and (lo.lab_order_result between "1" and "19")
and lh.order_date between "2012-10-01" and "2013-03-11")


3.3 filed ผลการตรวจที่บันทึกไว้ positive ให้ = 2

update opdscreen set micro_albumin="2"
where vn in(select lh.vn from lab_head lh
left outer join lab_order lo on lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
where lo.lab_items_code = "518" and (lo.lab_order_result >"19")
and lh.order_date between "2012-10-31" and "2013-01-31")


4. ใช้คำสั่งข้างล่าง ตรวจสอบข้อมูล micro_albumin ในตาราง opdscreen

select vn, hn, vstdate, cc, micro_albumin
from opdscreen
where micro_albumin in(0,1,2)
 
 ขอบคุณคำสั่ง mysql จากพี่เข้ Anirujn Joomjana
 

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .