การเพิ่มรายการ Lab ใน ฟอร์มนัด HosXP

คำถาม  อยากเพิ่มรายการ Lab ในหน้าจอนัด HOSXP ใครทราบบ้างว่าเก็บอยู่ตารางไหน
คำตอบ
oapp_lab ครับ กรณีจะเพิ่มรายการตัวเลือกในระบบนัด พร้อมจัดลำดับรายการใหม่ (
กื้อกูล ครับ)

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .