ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ วัดรอบเอวและตรวจวิเคราะห์ไขมัน

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ วัดรอบเอวและตรวจวิเคราะห์ไขมัน โครงการองค์กรไร้พุง
ในวันที่ 2-16 พ.ค 2556 ที่ห้องส่งเสริมสุขภาพ (PCU) 

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .