3 ท่า พิชิตอาการเหนื่อยล้าจากการใช้คอมพ์ฯ


  สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย เหนื่อยล้า ให้บริหารร่างกายดังนี้ 

หากมีอาการมากให้บริหารทุกชั่วโมง หากมีอาการน้อยทำทุก 3 ชั่วโมง


3 ท่าไทยปราณ! พิชิตอาการเหนื่อยล้าจากการใช้คอมพ์ฯ
      
       ท่าที่ 1 ทำให้กล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านหลังของร่างกายทั้งหมดได้รับการยืดหยุ่น
      
       ท่าที่ 2 ยื่มมือขึ้นเหมือนมีคนดึงจนแขนชิดใบหูแล้วจึงเอี่ยงคอ ต่อด้วยเอี้ยงส่วนอกตามช้าๆ ท่านี้ช่วยให้ช่วงขาและเอวได้รับการยืดอย่างเต็มที่ และยังเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้างข้างทั้งหมดด้วยในท่าเดียว
      
       ท่าที่ 3 จะมีการบิดมากขึ้น ต้องเฉลี่ยน้ำหนักเท้าให้เท่าๆ กัน ฝ่าเท้าวางติดแนบพื้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด
      
       อาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อเกิด จากการใช้คอมพิวเตอร์เกิดจากที่เราต้องอยู่ใน่ท่าเดิมนานเกินไป กล้ามเนื้อส่วนเดิมจึงถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องจนเกิดอาการล้าหากปล่อยไว้อาจ ถึงขั้นเป็นอัมพาตได้ เคล็ตลับการป้องกันคือเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนกล้ามเนื้อที่ต้องใช้งาน จัดท่านั่งให้เหมาะสม การใช้ท่าบริหารดังกล่าวเป็นการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการ เหนื่อยร้าได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น และต้องทำเป็นประจำจึงจะได้ผล
      
       ที่มา : หนังสือ ภัยเงียบจากคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ใช้อย่างไม่ให้ป่วย โดย มานพ ประภาษานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด และแพทย์ทางเลือก


      
ที่มา manager.co.th

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .