สุดเขตแดนสยาม บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว

  จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านเหมืองแพร่ ชมวิถีชาวบ้านไทย-ลาวที่ห่างกันเพียงแม่น้ำเหืองกั้น  ท่านสามารถเลือกซื้อหัตถกรรมไม้ไผ่และหวายของชาวบ้านทั้งไทยและลาวได้ ในร้านค้าของเก่าเล็กๆ บริเวณนี้     


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .