งานแห่ต้นดอกไม้ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

งานแห่ต้นดอกไม้ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลยอุโบสถ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย


งานแห่ต้นดอกไม้ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

เที่ยวสงกรานต์


                 ประวัติการแห่ต้นดอกไม้ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว นั้น เริ่มมีการแห่มาตั้งแต่ก่อสร้างวัดศรีโพธิ์ชัยแล้วเสร็จ ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นราว ๔๐๐ ปี  มาแล้ว โดยเดิมทีนั้นเกิดจากความเชื่อว่าการนำดอกไม้มาบูชาพระ ในวันสงกรานต์  ซึ่งชาวไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ถือว่า เป็นสิ่งอันเป็นมงคล เริ่มจากการเก็บดอกไม้ที่มีดอกไม้สดที่ จากเป็นดอก ก็กลายมาเป็นช่อ และพัฒนามาเป็นพานพุ่มพานบายศรีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ และได้พัฒนาไปจนถึงการทำโครงสร้างด้วยไม้ไผ่ เป็นพานพุ่มขนาดเล็ก ใช้มือถือทำคนเดียว ต่อมาก็เริ่มใหญ่ขึ้น ต้องใช้คนหาม 4 คน และจนถึงต้นดอกไม้ขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้คนหาม ๖ คน ๘ คน และ ๑๐ คน ตามลำดับ

ส่วนการแห่ต้นดอกไม้นั้น เริ่มจากวันสรงน้ำพระพุทธรูป (ช่วงวันสงกรานต์)  เริ่มจากวันที่ ๑๓ เมษายน  โดยหลักปฏิบัติจะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕-๑๖ เมษายน (โดยจะทำต้นดอกไม้ และแห่ต้นดอกไม้ ของวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี)  ติดต่อกัน  และจะมีการแห่ต้นดอกไม้ทุกคืนวันพระ ที่ทุกวัดใน อ.นาแห้ว  ตลอดเดือนเมษายน ของทุกปี   ซึ่งแต่ละวัดรูปแบบของต้นดอกไม้ก็จแตกต่างกันไป บางวัดอาจทำด้วยขี้ผึ้ง

               การแห่ต้นดอกไม้ต้องแห่ตอนกลางคืน ราว ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. และต้องมาแห่ที่วัดรอบพระอุโบสถเท่านั้น  โดยต้องแห่ให้ครบสามรอบ รอบที่ ๑ แห่เพื่อบูชาพระพุทธ รอบที่ ๒ เพื่อบูชาพระธรรม และรอบที่ ๓ เพื่อบูชาพระสงฆ์ เมื่อทำการแห่จนครบสามรอบแล้ว ต้องวางต้นดอกไม้ทุกต้นไว้รอบพระอุโบสถ  เพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืน  รุ่งเช้าชาวบ้านจะช่วยกันนำต้นดอกไม้ออกจากวัด  ถ้าต้นไหนยังแข็งแรง  ไม่เสียรูปทรง  สามารถที่จะนำมาเปลี่ยนดอกไม้ใหม่  แล้วนำไปแห่ในคืนต่อไปได้อีก

แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

        การแห่ต้นดอกไม้นั้น  ผู้หามต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นดอกไม้หมุนซ้าย  ขวา  ตามจังหวะเสียงกลอง  ฆ้อง  ฉิ่ง  ฉาบ   ที่บรรเลงประกอบจนกว่าจะครบ 3 รอบ   และภายในต้นดอกไม้นั้นจะต้องติดเทียนไข  และจุดไฟเพื่อให้เกิดแสงสว่างด้วยทุกต้น

แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กำนันตำบลแสงภา โทร. 08 4789 3162 อบต.แสงภา โทร. 0 4207 9479และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812/0 4283 1405/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei/ Twitter: @tatloei 

ข้อมูล linkloei.com

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .