ข้อมูลท่องเที่ยว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 1.โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่


1. พระเจ้าองค์แสน
    ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง ตำบลนาพึง  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคราพของชาวบ้าน
คือพระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า โบสถ์และวิหารของวัดแห่งนี้ ก่อสร้างด้วยฝีมือประณีต
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆ
กรมศิลปากรได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่าทั้งโบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปนั้นมีอายุประมาณ 400 ปี
นับเป็นโบราณสถานและโบรานวัตถุที่มีค่ายิ่งของจังหวัดเลย

2. จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย 
    ตั้งอยู่ที่บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

3.วัดพระธาตุดินแทน  
ตั้งอยู่บ้านแสงภา  ตำบลแสงภา  มีพระธาตุดินแทนซึ่งพระธาตุก่อสร้างโดยไม่ ต้องใช้ปูน  หิน  เหล็ก  และทราย  เพียงแต่ชาวบ้านขุดเอาดินข้าง ๆ 
พระธาตุมาถมกันให้เป็นเนินคล้ายพระธาตุ เป็นที่สักการะและนับถือปฏิบัติมาหลายร้อยปี(สี่ร้อยกว่าปี)
อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอฯ  11 กิโลเมตร

4. วัดศรีโพธิ์ชัย  
ตั้งอยู่ที่บ้านแสงภา ตำบลแสงภา  ลักษณะของพระอุโบสถ์คล้ายวัดเชียงของเมืองหลวงพระบางประเทศลาว 
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์จะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว 
และในปี พ.ศ. 2545  สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้ประกาศ ให้เป็นงานเทศกาลประเพณีประจำปีของอำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 
ซึ่งประเพณีแห่ต้นดอกไม้จะหาดูได้ยาก  จะจัดขึ้นที่บ้านแสงภา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลยเท่านั้น 

5. หินสี่ทิศ 
อยู่บนเทือกเขาภูตีนสวนทราย  ด้านทิศใต้จะมีหินเป็นหินทรายอยู่  4  ก้อน  โผล่อยู่กลางป่าดงดิบ 
(พิกัดที่ QV 47 070360) เป็นเสมือนประตูภูตีนสวนทราย  พระธุดงค์องค์ที่เคยพา  ชาวบ้านสร้าง
พระธาตุดินแทน  ได้ชักชวนชาวบ้านขึ้นสักการะทุก ๆ  3  ปี  ภาษาชาวบ้านเรียก  “2  ปีหาม  3  ปีครอบ

6. หินก่วยหล่อ 
เป็นหินทรายขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางป่า  ลักษณะเด่นคือ
  เป็นหินทรายที่มีลักษณะคล้ายเห็ดดอกตูม  รอบ ๆ 
บริเวณก้อนหินมีร่องหินคล้ายกับร่องน้ำที่เหมือนมีคนไปทำไว้  แต่ร่องน้ำเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

7. แหล่งกำเนิดลูกเสือชาวบ้านแห่งแรกของโลก 
ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแห้ว 35 กิโลเ


 

 2.สถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอนาแห้ว ได้แก่

 
1 . ภูสันทราย 
ภูสวนทรายเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ทางราชการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 
อุทยานแห่งชาติภูสันทราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต ้ 
และมีภูสันทรายสูงโดเด่นอยู่ท่ามกลางขุนเขาใหญ่น้อย ภูสันทรายสูงจากระดับน้ำทะเลลปานกลาง 1,378 เมตร
เป็นต้นน้ำห้วยทรายที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในพื้นที่นาแห้ว แล้วไหลมาบรรจบ กับแม่น้ำเหืองทางตอนเหนือของอำเภอนับเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดิน ไทย – ลาว

2.น้ำตกตาดเหือง   
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในลำน้ำเหืองลดหลั่นกัน  3  ชั้น  สูงประมาณ  50  เมตร 
มีน้ำไหลตลอดปี  สภาพป่าบริเวณรอบ ๆ  ร่มรื่นดีมาก   เหมาะสำหรับการพักผ่อน 
เป็นน้ำตกแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแห้ว   ประมาณ  14  กิโลเมตร

3.น้ำตกคิ้ง   
   อยู่ในลำน้ำแพร่มีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นกันลงมา  2-3  ชั้น  อยู่ริมทางหลวงหมายเลข  1268  
สายแสงภา-เหล่ากอหก จุดนี้ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับถวายสมเด็จพระเทพฯ 
ซึ่งเสด็จเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2534  
ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแห้ว ประมาณ  8  กิโลเมตร  

4. น้ำตกช้างตก  
อยู่เหนือน้ำตกคิ้งขึ้นมาประมาณ  500  เมตร 
อยู่ในลำน้ำแพร่เช่นกัน ประวัติดั้งเดิมเคยมีช้างป่าเดินผ่านน้ำตกสายนี้แล้วพลัดตกลงน้ำตก 
จึงเรียกน้ำตกนี้ว่า  น้ำตกช้างตกมาจนถึงปัจจุบันนี้  มีความสูงชันมากกว่า  น้ำตกคิ้ง
  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแห้ว ประมาณ  7.5  กิโลเมตร

5. น้ำตกผาค้อ   
อยู่ในลำน้ำเหืองเช่นเดียวกับน้ำตกตาดเหือง  ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก 
พื้นที่รอบน้ำตกมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปอากาศร่มรื่นเย็นสบายห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแห้ว  
ประมาณ  16  กิโล

6.  น้ำตกตาดภา  
เป็นน้ำตกสูงชันประมาณ  60  เมตร  เป็นน้ำตกชั้นเดียว 
มีหน้าผาสูงชันมาก มีโขดหินเรียงกันเป็นชั้น ๆ  อย่างสวยงาม    น้ำตกอยู่ใน เขตป่าลึกสภาพป่าและน้ำตกมีความเป็นธรรมชาติมากเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบ ธรรมชาติอย่างแท้จริง  น้ำตกอยู่ตำบลแสงภา 
ห่างจากที่ทำการอำเภอฯ  ประมาณ  16  กิโลเมตร

7. น้ำตกวังตาด   
อยู่ในลำน้ำเหืองเช่นเดียวกับน้ำตกตาดหือง  ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก 
พื้นที่รอบน้ำตกมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปอากาศร่มรื่นเย็นสบาย
อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอฯ  ประมาณ  16  กิโลเมตร

8. น้ำตกตาดหมี 
เป็นน้ำตกที่กั้นริน้ำหู ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูขาด เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีน้ำตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 
30 เมตร นอกจากนี้ยังมีลำธารน้อยใหญ่ แก่งต่างๆ บริเวณน้ำตกเป็นป่าทึบ เนื่องจากไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า
การเดินทางจากอำเภอถึงบริเวณน้ำตก โดยสายทางนาแห้ว - ด่านซ้าย
ถึงทางแยกบ้านเกลี้ยงเป็นระยะทาง 6 กม.จากบ้านเกลี้ยงเข้าไปถึงน้ำตก เป็นทางเดินเท้าประมาณ 3 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

9.  น้ำตกธารสวรรค์ 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาตินาแห้ว  เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน และสูงชัน 
จึงเหมาะที่จะเป็นจุดในการชมวิวทิวทัศน์  และที่จุดชมวิวภูหัวห้อมเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิว-
ได้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นในช่วง  ฤดูร้อน  ฤดูหนาว  และฤดูฝน  
นอกจากนี้ที่จุดชมวิวภูหัวห้อมยังสามารถมองเห็นทิวเขาอันสวยงามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้

10. จุดชมวิวภูหัวห้อม 
     เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาตินาแห้ว  เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน  และสูงชัน  
จึงเหมาะที่จะเป็นจุดในการชมวิวทิวทัศน์  และที่จุดชมวิวภูหัวห้อมเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิวได้
อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นในช่วง  ฤดูร้อน  ฤดูหนาว  และฤดูฝน 
นอกจากนี้ที่จุดชมวิวภูหัวห้อมยังสามารถมองเห็นทิวเขาอันสวยงามของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้

11. จุดชมวิว  เนิน  1408
เมื่อมองลงไปทางทิศตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้
  จะเห็นทิวทัศน์ของป่าเต็งรัง  บ้านบ่อเหมืองน้อย  บ้านแสงภา  อำเภอนาแห้ว   
จุดนี้ขึ้นไปดูดวงอาทิตย์ยามเช้าจะสวยมากบริเวณนี้เป็นที่ราบสันเขาเหมาะที่จะเดินพักผ่อนยิ่งนัก
นับว่าเป็นใจกลางของอุทยานแห่งชาตินาแห้วอย่างแท้จริง  ห่างจากที่ทำการอำเภอฯ ประมาณ  26  กิโลเมตร

12.  จุดชมวิว เนิน 1255  
เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งที่สวยงามมาก ห่างจากเนิน 1408  ระยะทาง  1  กิโลเมตร 
จะมองเห็นทิวทัศน์บ้านห้วยน้ำผักอยู่ด้านล่าง  ทิวทัศน์ภูสอยดาว  และภู เวียงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ส่วนทิวทัศน์ทางด้านเหนือจะเห็น ภูเขาสลับซับซ้อนกันสุดสายตา 
 ที่จุดชมทิวทัศน์มีลมพักตลอดเย็นสบายมาก  ห่างจากที่ทำการอำเภอฯ ประมาณ  17  กิโลเมตร
 

 3.รายชื่อโรงแรม ที่พักในอำเภอนาแห้ว ได้แก่

 
1. สวนป่านาปอ (โครงการภูขัดภูเมี่ยง ภูสอยดาว 2 )
เปิดให้บริการบ้านพัก และจุดกางเต็นท์  ห่างจากอุทยาน 5 กม.
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 

2.อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เปิดให้บริการบ้านพัก และการนอนเต็นท์ 
ติดต่อทีโทรศัพท์042-807-616

3.บ้านพักแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (โฮมสเตย์)
เปิดบริการบ้านพักและจุดกางเต็นท์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
 ติดต่อ คุณ นรรถพร สุโพธิ์ 0-1061-9956/0-1062-450 
ราคาที่พัก 1 คน ต่ออาหาร 3 มื้อ หัวละ 400 บาท

 4. ฟอคแลนค์รีสอร์ท
เปิดบริการบ้านพักและเต็นท์นอน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 
ติดต่อคุณศุภธิดา บุตรเวียงพันธ์ โทร0-9577-6120

5. นาแห้วรีสอร์ท
เปิดบริการบ้านพักและเต็นท์นอน
เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
 ติดต่อคุณบุญเพ็ง  อินทอง  042-897080 

  
6.ทัศนีย์รีสอร์ท 
 เปิดบริการบ้านพัก และเต็นท์นอน (ข้างหลัง โรงพยาบาลนาแห้ว) 
  หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยจองห้องพักได้ที่ 0813201195 หรือ 0801803535
  
 4.รายชื่อเกสท์เฮ้า ได้แก่
 
1. เฮือนพักภูอิงหมอง  
เปิดบริการบ้านพัก  (หน้าที่ว่าการอำเภอนาแห้ว) 
  16 ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว, Loey, Loei, Thailand 42170
 

 5.รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร  ได้แก่

 
1. แสตมป์   ที่ตั้ง  บ้านเหมืองแพร่  ต. นาแห้ว  โทรศัพท์  0-4289-7072
2. พิมพ์       ที่ตั้ง  บ้านเหมืองแพร่  ต. นาแห้ว  โทรศัพท์  0-4289-7035
3. จิตโถชนา ที่ตั้ง บ้านนาแห้ว        ต.นาแห้ว    โทรศัพท์  0-4289-7086  

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .