ภูผาหมวก จุดชม ทะเลหมอกที่สวยงามใน อ.นาแห้ว
              ผาหมวก เป็นสถานที่ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งใน อำเภอนาแห้ว สามารถมองเห็น เมืองนาแห้วได้ทั้งเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ทางขึ้น มี 2 ทาง คือบริเวณด่านตรวจทางแยกบ้านนาโพธิ์ไปปากหมันและอีกทาง คือทาง วัดบ้านนาโพธิ์


                       ผาหมวก-ผาหนอง ตั้งอยูที่บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เดิมทีเป็นฐานที่มั่นทหารสมัยสงครามร่มเกล้า ที่ผาหมวกเป็นจุดชมวิว มองเห็นบ้านนาโพธิ์ บ้านเหมืองแพร่ฝั่งไทย และบ้านเหมืองแพร่ฝั่ง สปปล.(สังเกตุทีแม่น้ำเหือง) ในฤดูหนาว และฤดูฝนจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยแห่งหนึ่งในอำเภอนาแห้ว จากผาหมวก เราสามารถเดิมตามสันเขาไปตามทางเดินของทหารเดิม ประมาณ 900 เมตร ผ่านผาธงไทย(ซึ่งทหารได้ใช้สีทาที่หน้าผาเป็นรูปธงชาติไทย) และฐานที่มั่นทหาร(มีบังเกอร์และเครื่องมือเครื่องใช้เก่า) ซึ่งจากบังเกอร์เราจะมองเห็นยอดผาหนอง ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ เราต้องปีนขึ้นไป บนยอดผาหนอง จะมีบังเกอร์ทหารเก่า และหนองน้ำที่ชาวบ้านกั้นไว้ใช้ในวัดป่านาโพธิ์ (เดิมเป็นหนองน้ำไม่ได้ก่อปูนกั้น มีเรื่องเล่าว่า น้ำในหนองไม่เคยแห้ง แม้จะวิดออกก็ไม่แห้ง) ที่ยอดผาหนอง เราสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกได้พร้อม ๆ กัน และเนื่องจากว่ภูผาหมวก-ผาหนอง เป็นภูเขาหินทราย จึงสามารใช้ของแข็งเขีดเขียนอะไรลงไปได้ง่าย ๆ จึงขอฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านว่า กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงไปบนก้อนหินหรือผาหิน
            เพราะรอยสลักของท่านจะอยู่ประจานท่านตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน และหากนำขยะถุงขนม ขวดน้ำขึ้นไปกินดื่ม กรุณานำกลับลงมาทิ้งข้างล่าง ห้ามทิ้งซุกไว้ข้างบน


แผนที่ท่องเที่ยวนาแห้ว ภูผาหนอง ภูผาหมวก อ.นาแห้ว แผนที่ ภูผาหนอง ภูผาหมวก อ.นาแห้ว
แผนที่ท่องเที่ยวนาแห้ว ภูผาหนอง ภูผาหมวก อ.นาแห้ว 

เที่ยวนาแห้ว ภูหัวฮ่อม ภูสวนทราย สวนป่าน่าปอ ภูผาหมวก


แผนที่ ที่ตั้ง จุดถ่ายทะเลหมอก ผาหนอง ผาหมวก ผาเมฆ อ.นาแห้ว จ.เลย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


เที่ยวนาแห้ว นาแห้ว มาแล้วไม่มีแห้วแน่นอน 


ทะเลหมอก ภูผาหมวก อ.นาแห้ว จ.เลย 


0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .