ผาหนอง จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอกที่สวยงามใน อ.นาแห้ว

ผาหนอง เป็นสถานที่ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งใน อำเภอนาแห้ว สามารถมองเห็น เมืองนาแห้วได้ทั้งเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ทางขึ้น มี 2 ทาง คือบริเวณด่านตรวจทางแยกบ้านนาโพธิ์ไปปากหมันและอีกทางหนึ่งคือทางวัดบ้านนาโพธิ์

ผาหมวก-ผาหนอง ตั้งอยูที่บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เดิมทีเป็นฐานที่มั่นทหารสมัยสงครามร่มเกล้า ที่ผาหมวกเป็นจุดชมวิว มองเห็นบ้านนาโพธิ์ บ้านเหมืองแพร่ฝั่งไทย และบ้านเหมืองแพร่ฝั่ง สปปล.(สังเกตุทีแม่น้ำเหือง) ในฤดูหนาว และฤดูฝนจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยแห่งหนึ่งในอำเภอนาแห้ว จากผาหมวก เราสามารถเดิมตามสันเขาไปตามทางเดินของทหารเดิม ประมาณ 900 เมตร ผ่านผาธงไทย(ซึ่งทหารได้ใช้สีทาที่หน้าผาเป็นรูปธงชาติไทย) และฐานที่มั่นทหาร(มีบังเกอร์และเครื่องมือเครื่องใช้เก่า) ซึ่งจากบังเกอร์เราจะมองเห็นยอดผาหนอง ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ เราต้องปีนขึ้นไป บนยอดผาหนอง จะมีบังเกอร์ทหารเก่า และหนองน้ำที่ชาวบ้านกั้นไว้ใช้ในวัดป่านาโพธิ์ (เดิมเป็นหนองน้ำไม่ได้ก่อปูนกั้น มีเรื่องเล่าว่า น้ำในหนองไม่เคยแห้ง แม้จะวิดออกก็ไม่แห้ง) ที่ยอดผาหนอง เราสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกได้พร้อม ๆ กัน และเนื่องจากว่าผูเขาลูกนี้เป็นผูเขาหินทราย จึงสามารใช้ของแข็งเขีดเขียนอะไรลงไปได้ง่าย ๆ จึงขอฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านว่า กรุณาอย่าขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงไปบนก้อนหินหรือผาหิน
เพราะสิ่งที่ขีดเขียนลงไปจะเป็นรอยฝังลึกอยู่นานเท่านาน
ไม่สวย ไม่สะอาดตา โปรดรักษาธรรมชาติอันสวยงามให้คงอยู่นะครับวีดีโอ ทะเลหมอก ผาหนอง
แผนที่ ภูผาหนอง ภูผาหมวก อ.นาแห้ว
แผนที่ ภูผาหนอง ภูผาหมวก อ.นาแห้ว 

เที่ยวนาแห้ว ภูหัวฮ่อม ภูสวนทราย สวนป่าน่าปอ ภูผาหมวก


แผนที่ ที่ตั้ง จุดถ่ายทะเลหมอก ผาหนอง ผาหมวก ผาเมฆ อ.นาแห้ว จ.เลย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .