กลุ่มการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล รับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุนการจัดบริการพยาบาล การศึกษา วิจัยด้านการพยาบาล
การนิเทศ ประเมินผล การฝึกอบรม การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้


- งานผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- งานผู้ป่วยใน
- งานห้องคลอด และห้องผ่าตัด
- งานจ่ายกลาง งานผ้า-ซักฟอก
- งานบริหารการพยาบาล0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .