ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Tuesday, 25 December 2012

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน


ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รับผิดชอบงานบริการด้านเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ทั้งทางด้านวิชาการ แผนงาน และผู้นำการปฏิบัติการ ข้อมูลข่าวสาร ประเมินผล นิเทศงาน ฝึกอบรม แก่หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่าย โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้

- งานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

- งานผลิตเภสัชภัณฑ์

- งานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

- งานผู้บริโภคด้านสาธารณสุข


No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages