ฝ่ายทันตสาธารณสุข - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Tuesday, 25 December 2012

ฝ่ายทันตสาธารณสุข


ฝ่ายทันตสาธารณสุข


ฝ่ายทันตสาธารศสุข รับผิดชอบงานบริการด้านทันตกรรม ต่อผู้รับบริการ และทางด้านวิชาการ แผนงาน และผู้นำการปฏิบัติการ ข้อมูลข่าวสาร ประเมินผล นิเทศงาน ฝึกอบรม แก่หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่าย โดยมีการแบ่งงานภายในฝ่าย ดังนี้

- งานบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

- งานศูนย์เด็กเล็ก และอนามัยโรงเรียน


No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages