พระธาตุดินแทน เที่ยวนาแห้ว


พระธาตุดินแทน หรือพระธาตุดินแถม

ก่อสร้างเมื่อปี 2164 โดยพระธุดงค์รูปหนึ่ง ธุดงค์มาจากบางกอกน้อย มาถึงที่บ้านแสงภา เห็นชาวบ้านนับถือผีด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน เห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนา จึงได้อบรมชี้แจงชาวบ้านให้รู้ถึงพิธีที่ถูกต้องตามพุทธศาสนา โดยให้ถือพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่ง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และได้นำพาชาวบ้านก่อสร้างพระธาตุขึ้น การก่อสร้างใช้ดิน หิน ก่อสร้างพระธาตุดินแทน นับเป็นหนึ่งในพระธาตุ ไม่เหมือนใครในเมืองไทย ตัวองค์พระธาตุเกิดจากนำดินจากแรงศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชน มากองทับซ้อนจนสูงเป็นเนินเขาขนาดย่อม เดิมเกิดจากพระธุดงค์เดินทางมายังบ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว และได้บอกกล่าวชาวบ้านแสงภาว่า ถ้าไม่อยากให้เกิดอาเพศใดเกิดขึ้น จะต้องถือปฏิบัติตน 3 ข้อ คือ 1. ห้ามผิดศีล 2.ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 3.ห้ามเล่นไสยศาสตร์ ต่อมาพระธุดงค์องค์นี้ได้ ร่วมกับชาวบ้าน สร้างพระธาตุขึ้น เมื่อวันเพ็ญปี พ.ศ. 2146 ล่วงเลยมาจนปัจจุบันร่วม 408 ปีมาแล้ว จากพระธาตุดินกองเล็กๆ ขนาด เพียงไม่กี่ตารางเมตร ปัจจุบันตัวพระธาตุองค์นี้ กลายเป็นพระธาตุดินกองใหญ่อันเกิดจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แม้เวลาล่วงเลยมาหลายปี ศรัทธาของชาวบ้านแสงภามิได้เสื่อมคลายลง สังเกตได้จากการรักษาข้อห้ามในการห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปบนกองดินองค์พระธาตุ ขณะเดียวกันชาวบ้านแสงภาที่มีทุกข์ร้อนจะทำบุญด้วยการตักดินใส่ถังแล้วนำขึ้นไปเท บน องค์พระธาตุแล้วตั้งจิตอธิฐาน ขอให้สมดังตั้งใจหวัง
ที่มาของข้อมูล:

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .