หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.นาแห้ว - โรงพยาบาลนาแห้ว

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

.

Breaking

Monday, 15 October 2012

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.นาแห้ว


TEL 042897039 FAX 042897054
102   ฝ่ายบริหาร  
103  ฝ่ายบริหาร
105  ห้องตรวจ  1
106  ห้อง  LAB
107  ห้องยา
109  ห้องบัตร
110  ห้องฉุกเฉิน
112  ห้องฟัน
113  ห้องรอคลอด
114  ห้อง  PCU
115  ห้องเวชกรรมฟื้นฟู
116  คลังยา + ห้องประชุมคุณหญิง
117  ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
118   ตึกผู้ป่วยใน 
119   โรงครัว
108   ซักฟอก
120   แฟลตใหม่
121   บ้านพัก  นพ.
122   บ้านพัก  ภก.
123   บ้านพัก  นพ. 

No comments:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages