ประวัติ โรงพยาบาลนาแห้ว

       โรงพยาบาลนาแห้ว ดำเนิน การก่อสร้างและให้บริการใน พ.ศ. 2525-2526 ปัจจุบันเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผิดชอบให้บริการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่ 627.5 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 120 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีประชากร หมู่บ้าน สถานีอนามัย และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย รวมเป็นเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลนาแห้ว
        อำเภอนาแห้วเป็นอำเภอเล็ก ๆ ติดเขตชายแดน สปปล.  มีประชากรน้อย ตามหลักการจะต้องยุบขนาดลง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล จึงยังจำเป็นต้องมีตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร และพฤติกรรมการเจ็บป่วยของประชาชน การพัฒนาโรงพยาบาลจึงยังอยู่ในช่วง การเปลี่ยนผ่านความไม่แน่นอนของระบบ
       อย่างไรก็ดีแนวทางการพัฒนาต่อไปของโรงพยาบาลนาแห้วในช่วงนี้ คือการพัฒนาด้วย HA ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่เนื่องจากประชากรไม่มาก การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และการเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ
จึงน่าจะทำได้ง่ายกว่าอำเภอใหญ่ และเป็นจุดแข็งของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลนาแห้ว0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2012 โรงพยาบาลนาแห้ว .